Flere og flere arbejder fra hjemmet

workflow software

Det er efterhånden flere måneder siden, at mange danske virksomheder grundet den verdensomspændende viruspandemi blev tvunget til at lade deres medarbejdere arbejde fra hjemmet, hvad der ellers førhen har været et gode, der er blevet givet af ledelsen mere af nød end af lyst. Det har nemlig været den generelle tankegang, at man vil tabe produktivitet, effektivitet og nuancer i kommunikation mellem medarbejdere, hvis ikke man dagligt møder op på det samme kontor. Der er uden tvivl også arbejdspladser hvor det udførte arbejde bliver ringere, hvis det alt sammen skal udføres gennem en computerskærm. Lærerjobbet vil være et oplagt eksempel på den slags jobs, der ingenlunde nyder godt af den slags fjernhed.

En effektiv løsning

Mange arbejdspladser har dog også opdaget, at det faktisk kan svare sig både produktivitetsmæssigt, økonomisk og sågar med henhold til medarbejdertilfredshed at blive ved med at lade nogle medarbejdere arbejde fra hjemmet. Det har nemlig vist sig, at produktet ikke er blevet forringet synderligt af, at man ikke allesammen har kunne være til stede på det fælles kontor. Det har været på trods af, at mange også har skullet døje med børn og hjemmeundervisning. Det kan altså sagtens vise sig at blive en endnu mere effektiv proces, når man lige pludselig ikke skal døje med lange transporttider og andre ineffektive processer.

hjemmekontor

Oplagt til fjernarbejdere

Få arbejdspladser har dog indført konceptet til fulde men holder sig i stedet til et par dage, og støtter sig ellers til workflow software som dette fra Encode.eu. Workflow software er en fælles betegnelse for mange forskellige programmer fra flere forskellige udbydere. Fællesnævneren for workflow software er dog, at det alt sammen er software, som på en eller anden måde kan hjælpe med at strukturere og visualisere arbejdsprocessen indbyrdes i en virksomhed. De fleste arbejdspladser har en række opgaver, der skal tages hånd om. Hvis disse puttesind i virksomhedens valgte stykke workflow software, vil medarbejderne kunne visualisere og overskue disse opgaver, fordele dem mest hensigtsmæssigt og til enhver kunne følge op på, hvorvidt opgaverne faktisk bliver opfyldt tilfredsstillende og til tiden.

Workflow software er blevet brugt i en eller anden udgave nærmest så længe som computere, som vi kender dem i dag, er blevet brugt på arbejdspladserne. Har du som medlem af ledelsen endnu ikke taget skridtet og introduceret workflow software i jeres virksomhed, kan det være, at dette er det optimale tidspunkt. Jeres opgaver som virksomhed bliver forhåbentlig ikke færre og dermed nemmere at overskue. Er I ovenikøbet med på bølgen af virksomheder, der i stadig større grad lader medarbejderne arbejde hjemmefra, kan workflow software også være en værdifuld ressource. Selvom der, som nævnt, endnu ikke har været produktivitetsproblemer, kan de selvfølgelig opstå. I så fald er det nemt at diagnosticere og løse flaskehalsene, så man hurtigt kan komme i gang med at løse de rigtige problemer igen. Hvis du får inkorporeret denne software succesfuld, vil du opleve alle de positive effekter, det kan have.

You may also like